Færdselsrelateret førstehjælpskursus til kørekort

Hos Dansk Køre & Førstehjælps Skole afholder vi førstehjælpskursus til kørekort i vores egne lokaler på vores køreskoler i Aalborg og Gandrup for kursister fra Gistrup, Klarup og resten af Nordjylland. Vi tilbyder også førstehjælpskurser til private, skoler, foreninger og institutioner i Nordjylland, og vi underviser efter Dansk Førstehjælpsråds gældende guidelines.

Et førstehjælpskursus til kørekort er obligatorisk

Når man skal tage sit kørekort for første gang, er det obligatorisk at deltage og bestå et færdselsrelateret førstehjælpskursus. Kurset tager samlet set otte timer og består af ca. fire timers hjerte- og lungeudredning samt ca. fire timers færdselsrelateret førstehjælp.

Kurset har til formål at gøre de kommende bilister i stand til at give korrekt førstehjælp til tilskadekomne i trafikken, standse en ulykke samt at tilkalde hjælp i forbindelse med en ulykke. Samtidig skal vedkommende være i stand til at kunne foretage en hjerte- og lungeudretning ved pludselig opstået sygdom.

Når kurset er gennemført og bestået, skal du sammen med din ansøgning om kørekort indlevere dit kursusbevis. Det må maksimalt være et år gammelt, inden du skal til din teoriprøve.

Hvad lærer man på et førstehjælpskursus?

På vores førstehjælpskursus får du fire timers undervisning i hjerte- og lungeudredning, hvor følgende vil blive gennemgået:

 • ​Hjerte- og lungeredning
 • ​Førstehjælpens fire hovedpunkter
 • ​Overlevelseskæden
 • ​Kontrol af bevidsthed
 • ​Kontrol af åndedræt
 • ​Frie luftveje
 • ​Hjertemassage
 • ​Brug af hjertestarter
 • ​Kunstigt åndedræt
 • ​Råb på hjælp
 • ​Alarmering
 • ​Aflåst sideleje
 • ​Standsning af ulykker og den fysiske sikkerhed for dig selv, den tilskadekomne og omkringstående

Derudover gennemgås fire timers færdselsrelateret førstehjælp bestående af:

 • ​Førstehjælpens fire hovedpunkter
 • ​Forhold ved trafikulykker og andre færdselsrelaterede ulykker
 • ​Livreddende førstehjælp og livsvigtigt ilttransport
 • ​Alarmering
 • ​Nødflytning
 • ​Chok
 • ​Psykisk førstehjælp
 • ​Brud på arme og ben
 • ​Brud på nakke, rygsøjle og evt. bækken
 • ​Hovedlæsioner
 • ​Blødninger

Godkendte instruktører med bred erfaring

Alle vores instruktører er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd og har samarbejdsaftaler med enten Dansk Røde Kors eller Beredskabs Forbundet. Både vores førstehjælpskursus til kørekort og vores øvrige førstehjælpskurser bliver afholdt af en uddannet faglærer, som har erfaring fra Forsvaret eller fra erhvervsskoler. Vores undervisere har endvidere en pædagogisk uddannelse, således at de kan tilrettelægge deres undervisning i færdselsrelateret førstehjælp ud fra elevernes forudsætninger.

Undervisningen består af både teoretiske og praktiske øvelser, og efter endt undervisning udskriver vi et godkendt bevis til deltagerne.

Vi tilbyder førstehjælpsundervisning på forskellige sprog

Vi kan tilbyde undervisning i førstehjælp på en række forskellige sprog såsom:

 • ​Dansk
 • ​Engelsk
 • ​Tysk
 • ​Fransk
 • ​Arabisk

Priser på vores førstehjælpskursus

Vores pris på et førstehjælpskursus til kørekort eller et førstehjælpskursus i andre sammenhænge ligger på kr. 650,- pr. deltager.

Ved større grupper giver vi dog gerne et godt tilbud med en samlet pris for deltagerne.

Kontakt os og tilmeld dig et førstehjælpskursus til kørekort i dag

Er du i gang med at tage dit kørekort, og er det blevet tid til, at du skal undervises i førstehjælp til kørekort, kan du med fordel tilmelde dig vores kursus i førstehjælp. 

Ønsker du at give dine skoleelever eller ansatte et kursus i førstehjælp, og kunne du tænke dig et tilbud på en samlet pris for hele gruppen, skal du endelig bare tage kontakt til os.

Vi kan enten kontaktes på telefon 40 78 40 43 eller e-mail jorgen@koereskole-foerstehjaelp.dk.

Følg med på Facebook​

Følg med på vores Facebookside, hvor vi opdaterer med nyheder, tilbud og opslag med vores dygtige elever, når de har modtaget deres kørekort.​

Få nyheder og tilbud

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag nyheder og gode tilbud på mail.

Adresse

​Dansk Køre & Førstehjælps Skole (Gandrup)

Borgergade 106
​9362 Gandrup

​Dansk Køre & Førstehjælps Skole (Aalborg)

Hadsundvej 139
9000 Aalborg


​CVR: 39292033

Kontakt os

Følg med på Facebook

© 2020 Dansk Køre og Førstehjælps Skole Aps. Alle rettigheder forbeholdt. Dansk Køreskole & Førstehjælps Skole Aps.​